Blok Zincir (Blockchain ) Teknolojisi Nedir ?

Blok Zincir (Blockchain ) Teknolojisi Nedir ?
Blok Zincir (Blockchain ) Teknolojisi Nedir ?
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Blok Zincir (Blockchain ) Teknolojisi Nedir ?

Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek? Detaylar makalede ..  başlangıçta kripto para ya olanak sağlamak için geliştirildi. Fakat son yıllarda finansal hizmetler sektörünü de önemli derecede etkiledi.

[highlight] Blokzincir, küresel bir ağ genelinde paylaşılan işlemsel bir veri tabanı olan Bitcoin ile özdeşleşmesi birçok kişi tarafından anlaşılamamıştır. Buna rağmen 2019’de gerek işletmelerin gerekse tüketicilerin blokzincire erişiminde büyük adımlar atılması bekleniyor. [/highlight]

İlerleyen dönemlerde blokzincir teknolojisinin, işletmeler tarafından kontratlar, dijital ödeme sistemleri ve bulut depolamadaki iyileştirmeler alanlarında kullanılması öngörülüyor. Öte yandan blokzinciri, Bitcoin gibi merkezi kayıt sistemi olmadan kişiden kişiye sigorta sunarak prim maliyetlerini düşürmeye, taleplerin daha hızlı doğrulanmasına ve işlenmesine fırsat sağlıyor.

Sağlık sektöründe

Sağlık sektöründe ise blokzinciri elektronik kayıtlara geçme sürecini hızlandırıyor. İmalat alanında işlemlerin her birinin bir blokzincirine kaydedilmesi insan hatasını ve sahteciliği azaltıyorken tüm tedarik zincirinin tam şekilde izlenmesine yardımcı oluyor.Birçok teknolojisi firması 2019 ve ilerisi için yaptıkları tahminlerde Blokzinciri teknolojisinin önemini işaret ediyor. Dell Technologies’in 2019 tahminleri arasında Blokzinciri de yer alıyor. Firma yaptığı açıklamada:

“Blokchain teknolojisi; kaynak kullanımında güven ve emniyeti sağlama konusunda olduğu kadar süreçteki ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgileri ve verileri koruma konusunda da önemli bir rol oynayacak” diyor. Blokzinciri Yatırımları 3 Yılda Yüzde 400 ArtacakKPMG’nin son araştırması, blokzincirine yapılan risk sermayesi yatırımlarının 2022’de 11.7 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bu rakam 2018’de gerçekleşen blokzinciri yatırımlarının 4 katına denk geliyor.
Araştırmaya göre blokzincirine yapılan risk sermayesi yatırımları 2018’de 2.85 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam 2017 yılına kıyasla yüzde 316 oranında bir artışa denk geliyor. Blokzinciri çözümlerine yönelik küresel ölçekteki harcamaların 2022 yılında 11,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Blokzincirinin şirketlere sağladığı katma değerin ise 2025 yılına
kadar 176 milyar doları; 2030 yılına kadar ise 3,1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

3 Yıl İçinde GeçeceklerKPMG’nin CIO Araştırması’na göre teknoloji şirketlerinin yüzde 15’i; telekomünikasyon şirketlerinin yüzde 14’ü ve medya şirketlerinin yüzde 6’sı blokzinciri teknolojisine önümüzdeki 3 yıl içerisinde orta/büyük ölçekli bir yatırım yapılacağını öngörüyor.

KPMG’nin 2019 yılında yürüttüğü Teknoloji Sektöründe İnovasyon Araştırması’na göre ise, katılımcıların yüzde 41’i şirketlerinin önümüzdeki 3 yıl içerisinde blokzincirini uygulamaya koyacağını tahmin ediyor. Araştırmaya göre blokzincirinin sağlayacağı faydalar şöyle sıralanıyor: Verimlilikte artış (yüzde 23), Ürün veya hizmette farklılaşma (yüzde 12), Maliyette azalma (yüzde 9), Daha iyi bir içgörü (yüzde 9)
Blokzincirini uygulamaya koymanın önündeki en büyük zorluklar ise şöyle:

İspatlanmamış iş vakası (yüzde 24), Teknolojik
karmaşıklık (yüzde 14),

Yeni yatırım için sermaye
yetersizliği (yüzde 12).

KPMG’nin 2016-2017 yılları arasında yürüttüğü blokzinciri projelerine dayanan tahminlere göre, blokzinciri kullanımı, mutabakat sürecinde veya hatalarda yüzde 95’e varan azalma; verinin etkinliğinde yüzde 40’a varan artış ve yüzde 25’e varan gelir artışına imkan sunuyor.

Blokzincirinin Sunduğu Faydalar Araştırmada TMT şirketlerinin blokzincirini uygulamaya koyabileceği alanlar şu şekilde özetleniyor:

Şirketler arasında doğrudan ödeme yapılmasını sağlamak, Farklı varlık, mülkiyet, lisans ve IP türlerinin takibi ve işlemi ve bazı tam tasdik işlemlerinin düzene koyulması.Bunlara ek olarak blokzinciri birçok üçüncü tarafı da kapsayan karmaşık bir tedarik zincirinin idaresi-
ni sağlayabilir ve duran varlıkların alımını dönüştürebilir. IT sistemlerini, faaliyetleri düzene koyacak ve rutin adımları azaltacak şekilde değiştirebilir. Üçüncü tarafların performansı, otomatikleştirilebilir ve gözlenebilir; böylelikle hizmet seviyesi anlaşmasının (SLA) takibi iyileştirilebilir.

Akıllı Sözleşmeler

Blokzinciri uygulamasının temel özellikleri arasında ‘akıllı sözleşmeler’ de yer alıyor. Akıllı sözleşmeler,
daha önceden kararlaştırılan bir düzenlemeyi otomatik olarak yürürlüğe koyan bir protokol.

Örneğin;

akıllı sözleşme belirli koşullar altında otomatik bir iade süreci başlatıyor veya bir satıştan sonra kararlaştırılan komisyon için otomatik ödeme yapıyor. Böylelikle geleneksel süreçlerdeki gecikmeler ortadan kalkarken; şeffaflık artıyor, taahhütlerin yerine getirilmesi için aracıya duyulan ihtiyaç azalıyor. Akıllı kontratlar da blokzincirinin diğer kısımları gibi tarafların onayı olmadan değiştirilemeyeceği
için mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği de artıyor. Türk Şirketleri, Blokzincir Teknolojisinin
Potansiyelini Keşfetmeye Başladı

Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD-Deloitte iş birliğinde hazırlanan “Blokzincir Potansiyelinin Keşfi- 2018
Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması” yayınlanmıştı. Rapor küresel gelişmeler ışığında Türkiye’de Blokzincir teknolojisinin mevcut durumunu ortaya koyuyor.

Blokzincir farkındalığını, Blokzincir teknolojisine ilişkin beklentileri, bu teknolojinin uygulama alanlarını ve önündeki engel ve riskleri analiz eden çalışmaya; başta teknoloji, finans ve enerji sektörleri olmak üzere 15’i aşkın sektörden, çoğunluğu holding ve uluslararası şirketlerden üst düzey (%68) ve orta düzey (%21) 155 çalışan katıldı. Çalışma, aynı zamanda Deloitte’un 2018 Küresel Blokzincir Anketi’nin sonuçlarıyla da karşılaştırmalı analizler sunuyor.

Blokzincir yeni bir teknoloji olmasının ötesinde yeni iş modellerinin uygulanabileceği farklı bir bakış açısı sunuyor. Dünyada birçok ülkede bu teknolojinin nasıl kullanılacağına dair soru işaretleri bulunuyor. Türkiye’de de Blokzincir teknolojisi hakkında yüksek farkındalık olsa da bu teknolojinin fiili operasyonlara dâhil edilmesi için atılması gereken adımlar olduğunu görüyoruz.

Şirketler bu alandaki yatırımlara nereden başlayacaklarına karar vermekte zorluk çekiyorlar. Ancak şüphesiz, Blokzincir konusunda yapabilecek en kritik hata, hiçbir şey yapmamak olacaktır.

Türkiye’de, En Yaygın Bilinen Blokzincir Uygulaması Bitcoin Ankete katılanların büyük çoğunluğu (%90,3) Blokzincir teknolojisini daha önce duyduğunu belirtirken, %9,7’sinin bu teknolojiden haberdar olmadığı görülüyor. Araştırma sonuçları, Türkiye’de Blokzincir teknolojisi konusunda farkındalığın yüksek olduğunu ortaya koysa da, katılımcıların sadece %17,5’i bu konuda derin bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.

Diğer yandan farklı alanlarda uygulamalar sunan Blokzincir teknolojisinin Türkiye’de en yaygın bilinen uygulaması, küresel ankette de olduğu gibi, Bitcoin olarak ortaya çıkıyor. Blokzincir En Çok Finans Alanını Etkileyecek Farklı uygulama alanlarında çeşitli etkileri olacak olan Blokzincir teknolojisinin en çok finans alanında etkisi olacağı düşünülmekte (%78,1), bunu bilgi teknolojileri (%60,9), tedarik zinciri ve lojistik(%59,4) izlemektedir.

Katılımcılar Türkiye’nin bu teknolojiden küresel pazarlara göre daha az etkileneceğini düşünmektedir. Blokzincir Çalışmalarına Bütçe Ayıran Şirketlerin Oranı %26,2Katılımcıların üçte ikisi, şirketlerinin hâlihazırda Blokzincir uygulamasını kullanmadığını belirtiyor.

Şirketlerin yarısının önümüzdeki yıllarda iş süreçlerinde Blokzincir teknolojisini kullanabilmek için araştırmalar yaptığı, %11’inin de bu teknolojiyi geliştirme ve uygulama aşamasında olduğu ortaya çıkıyor. Blokzincir inisiyatiflerine %53,6’lık oranla bilgi teknolojileri departmanları öncülük ederken şirketlerin %26’sında Blokzincir odaklı bir ekip görevlendirilmiş durumda.

Blokzincir çözümlerini geliştirmek isteyen şirketlerin yaklaşık %27’si ise bu geliştirmeler için şirket içi kaynakların ve harici danışmanların bir arada çalışmasının daha verimli olacağını düşünüyor. Diğer yandan, Blokzincir teknolojisi uygulamalarının araştırılması, denenmesi ve hayata geçirilmesi için ankete katılan şirketlerin %26,2’si bütçe ayırırken, %69,2’sinin ayırmadığı görülüyor.

Türkiye’de Blokzincir Uygulamalarının 5 yıl İçinde etki etmesi Bbekleniyor. Anket sonuçlarına göre, Türkiye’deki şirketler blokzincir uygulamalarının kısa vadeden (1 yıl) ziyade orta vadede (5 yıl) etkisi olacağına inanıyor. Henüz dünya genelinde gelişim aşamasında olan bu teknolojinin Türkiye’de şirketler tarafından fiili olarak uygulanmasının zaman alması bekleniyor.

Blokzincir Uygulamaları Önündeki En Büyük Engeller

Katılımcılar, Blokzincir teknolojisinin uygulana bilirliğinin önündeki en önemli engel olarak bu teknolojiyi uygulamaya geçirebilecek yeterli bilgi düzeyine sahip olmamalarını gösteriyor. Diğer yandan, Blokzincir teknolojilerinin yeterince olgunlaşmamış olması, Türkiye’de bu teknolojiyi geliştirebilecek uzmanlığın yeterince bulunmaması ve yasal belirsizlikler de diğer temel engeller olarak ön plana çıkıyor.

Küresel Blokzincir araştırmasında ise katılımcıların büyük kısmı yasal belirsizlikleri en önemli engel olarak görürken, uygulama ve mevcut sistemlerin dönüştürülmesindeki zorluk ve olası güvenlik tehdidi de bu engeli takip ediyor.Blokzinciri Deyince Öne Çıkanların Başında Güvenlik Geliyor . Kullandığınız tüm cihazların güvende olduğuna emin olun. Öncelikle kullanıcıların cihazlarının iyi korunduğuna emin olmaları gerekiyor.

İşletim sistemlerini ele geçiren zararlı yazılımlar sadece Blokzincir varlıklarını değil, kullanıcıların cihaz üzerindeki tüm bilgilerini tehdit ediyor. Bu riskleri minimuma indirmek için kullanılan bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazların uçtan uca korunduğuna emin olmaları ve sistemlerini düzenli aralıklarla güvenlik testlerinden geçirmeleri gerekiyor.

İlk olarak kaliteli bir güvenlik yazılımının sisteme kurulu olduğundan emin olarak işe başlamalısınız.
Önerimiz İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Kullanıcıların sosyal medya platformlarından aşina olduğu “İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması”, blokzinciri konusunda ekstra güvenlik getiriyor.

Bu doğrulama sistemi kişinin belirlediği şifreyle yetinmeyen, ondan ayrıca telefon numarasını ve e-posta adre-sini de isteyen bu doğrulama sistemi, kullanıcılara maksimum sunuyor. Kullanıcılar blokzinciri üzerindenyaptıkları işlemleri cep telefonlarına gelen kısa mesajlar ile onaylıyor, olası bir tehdit karşısında da hesaplarını kolayca güvence altına alıyor.Kamuya Açık İnternet Bağlantılarından Uzak DurunKafe, restoran ya da etkinlik alanlarında bulunan ücretsiz Wi-Fi bağlantı noktaları, herkes için büyük risk oluşturuyor.

Yüzlerce insanın kişisel bilgilerini üzerinde taşıyan bu bağlantı noktaları, siber suçluların radarına giriyor. Saldırganlar sadece tek bir bağlantı noktasını ele geçirerek oradaki herkesin verilerini ele geçirme şansına sahip oluyor.
Kullanıcı Bilgilerinizi Şifreleyerek Koruyun Sistemin kendisinin Blockchain teknolojisiyle şifrelenerek çok iyi bir şekilde korunması, bilgisayardaki bu dosyayı saldırganların yeni hedefi haline getiriyor.

Kullanıcıların yapması gereken şey ise bu tehdidi bir şifreleme uygulamasıyla ekstra koruma altına almak oluyor. İşlem sonrasında başkaları için tamamen kullanılamaz hale gelen dosya, kullanıcılar için riskleri ortadan kaldırıyor. Opsiyonel olarak kaliteli bir USB bellek içinde de saklanabilen dosya, saldırganlar için tamamen ulaşılmaz hale geliyor.

Böylelikle dijital işlemlerin emniyette olduğunu bilen kullanıcılar güvenlik sorunları yerine yeni fırsatlara odaklanıyor. Blokzinciri Yeni Bir Devrim Dağıtık kayıt tutma teknolojisi (distributed ledger technology) olan Blockchain kayıt tutmada devrim niteliğinde bir yenilik olup, kriptografik araçları kullanarak dağınık noktalarca mutabakat sağlama şeklinde gerçekleşiyor. Blokzincirinin en önemli özelliği merkezi bir organizasyonun dışında peer-to-peer (kişiden kişiye) ağda güvenli bir şekilde işlem görmesi. Böylelikle banka gibi üçüncü taraf
organizasyonlara ihtiyaç belli oranda ortadan kalka-rak, çok taraflı fakat birbirine güvenmeyen işlemlerin/anlaşmaların yapılabilmesine çözüm sunuluyor.

Blokzinciri sadece finans ve ödeme sistemleriyle sınırlamak çok yanlış olacaktır. Örneğin, taraflar arası akıllı anlaşmalar gibi uygulamalar da bu sistemler üzerinden yapılabiliyor. Hatta yakın gelecekte anlaşmaların notere ihtiyaç olmadan güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda görüşler de var. Ev kiralama, otel odası ve uçak rezervasyonu gibi birçok işlemde gerek duyulan anlaşmalar bu şekilde gerçekleştirilebilecek.

Kısacası belli kriterler sağlandığında finansal ödemenin gerçekleşme garantisi bu anlaşmalarla sağlanabiliyor. Bankacılık ve Ödeme Sistemlerinde Kurallar Değişiyor. Blokzinciri uygulamalarının en kapsamlıları finans sektöründe görülüyor. Hızlı para transferi, uygun transfer ücreti ve hesap hareketlerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması bu teknolojinin finans sektöründe
öne çıkan en önemli üç özelliğini oluşturuyor.

Blokzincirisinin bankacılık ve ödeme sistemlerinde ciddi değişikliklere neden olacak. Son gerçekleşen World Economic Forum’un raporuna göre 2025 yılında küresel gayri safi milli hasılanın %10’unun Blockchain ve benzeri teknolojiler üzerinde kayıtlı olacağı tahmin ediliyor. Bankaların bu konuda alt yapılarını hazırlamaları ve en kısa zamanda aksiyon almaları gerektiğine inanıyoruz. Bankalar hali hazırda siber ataklarla mücadele ediyor ve alt yapılarını her gün gelişen ataklara karşı korumaya çalışıyor. 2016 yılındaki üç büyük siber saldırıda bankaların zararı 100 milyon doların üstünde oldu. Blockchain’de ise taraflar dışında ‘madenci’ adı verilen diğer çok sayıda taraflar da para transferini doğruluyor. Böylelikle finansal kayıtları ele geçirmek ve manipüle etmek çok zorlaşıyor.

Oyun Değiştirici Blokzinciri teknolojisinin bütün ekonomik sistemleri yeniden yapılandıracak bir ‘oyun değiştirici’ olarak görebiliriz. Kripto paralar ve bunların işlem görmesine olanak sağlayan Blokzinciri teknolojisinin ahbap – çavuş kapitalizmine bir tepki olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu teknolojinin en önemli ürünü kripto para. Bugün dünyanın üzerinde Bitcoin hayaleti dolaşıyor.

Bu teknoloji, bir ‘değer’i aracıyı ortadan kaldırarak bir yerden bir yere transfer edebiliyor. Dağıtık sistemle çalışan, merkezi olmayan, sahibi olmayan devasa bir networkten söz ediyoruz ve bu sistem tıkır tıkır işliyor. Üstelik oldukça güvenli. Kapitalizmi kapitalizm yapan unsurun kayıt sistemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Blokzinciri kayıt tutmada devrimci bir yenilik getirdi. Çünkü kayıt tutma, çok pahalı bir iş. Bu teknolojideki kayıt sistemiise, en açık ve en şeffaf sistem. Artık devletler bile kendi kripto paralarını çıkarmaya, böylelikle ekonomilerini kur farkından ve enflasyondan korumaya çalışıyorlar.

Blokzinciri ve kripto para iddia edildiği gibi bir ‘ponzi’ değil. Dünya tarihinde ilk defa bir para biriminin arkasında bir otorite yok ve yine dünya tarihinde ilk defa uluslar üstü bir para birimi var. Dolayısıyla eski bir çağın sonuna geldik ve yeni bir dünya geliyor. Bitcoin Doların Balonunu Patlatan Bir İğne Günümüzde dijital para karşıtları Bitcoin’i ‘balon’ olaraknitelendiriyor. Ancak gerçekte Bitcoin’in küresel rezerv para biri olan doların balonunu patlatan bir iğne olarak da açıklayabiliriz. Ortaya çıkışından bu yana geçen 9 yılda Bitcoin ve Blokzinciri sistemi bir saniye bile hata vermeden çalışıyor.
Normalde başka sistemlerde merkezi sistemler ele geçirildiğinde bütün sistemi çökertebilirsiniz. Ancak Blokzinciri sisteminde bu mümkün değil. Üstelik bu sisteme girilen bilgiler silinemiyor ve değiştirilemiyor. Saldırılması çok zor, savunulması en kolay
sistemlerden biri.

 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !

 

FLIPBOARDDERGİLERİMİZİ OKUMAYI UNUTMAYIN !

Google News üzerinden de anlık paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz !

AYRICA TEKNOLOJİ SAYFAMIZ DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BİR MAKALE BULABİLİRSİNİZ

Ayrıca Dijital Paralar sayfamız da  ilginizi çekebilecek bir çok makale mevcut, göz atmanızı tavsiye ederiz !

 

Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek? Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek? Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek? Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek? Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek? Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek? Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?Blockchain ,Blokzincir nedir ? Blockchain nerelerde kullanır? Blockchain teknolojisi geleceği nasıl etkileyecek?

Giriş Yap

Bilgipop ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!