Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada!

Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri, detaylar makale de. Geçen yüzyılın sonlarına doğru nesnelerin interneti, yapay zekâ ve robotik gibi dijital teknolojilerin ortaya çıkması ve bu teknolojilerin dünya çapında uygulanabilir hale gelerek küresel çapta bir işlerlik kazanması, sosyal ve iktisadi yaşamda bir değişim ve dönüşüm süreci başlattı. Bu dönüşüm süreci, Almanya’da Endüstri 4.0 kavramıyla tanımlanarak somutlaşırken, Japonya’da dijital dönüşüm çağının birey merkezli “Süper Akıllı Toplum” felsefesi üzerine inşa edilmesi gerektiğini düşünenler

Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada!

 

Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri, Toplum 5.0 kavramını geliştirmeye başladı. Toplum 5.0 kavramı ilk olarak, Japonya’nın 2016-2020 dönemini kapsayan 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı’nda dile getirildi. Organizasyon sırasında bu kavram, siber alan (sanal dünya) ve fiziksel alanın (gerçek dünya) tümleşik hale getirilmesiyle gelecekte şekillenmesi istenilen toplum modeline işaret ederken, ulaşılması amaçlanan bu ideal toplum modeli de “Süper Akıllı Toplum” ifadesiyle tanımlanıyordu. Süper Akıllı Toplum kavramı; ürünlerin ve hizmetlerin ihtiyaç duyan bireylere, ihtiyaç duydukları ölçüde ve zaman diliminde iletildiği, cinsiyet, yaş bölge gibi farklılıkların dikkate alınarak, bu farklılıklar doğrultusunda toplumu oluşturan her bireyin yüksek kalitede hizmet alabildiği bir toplum olarak da açıklanıyor. Toplum 5.0 kavramının daha geniş kitlelere ulaşması, tartışılmaya başlanması ve küresel çapta literatürde yer edinmesi ise 2017’de Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT fuarında, dönemin Japonya başbakanı Shinzō Abe’nin, Toplum 5.0 kavramının önemine dair yaptığı vurguyla gerçekleşti.

 

AVCI TOPLUMDAN AKILLI TOPLUMA

Japonya Toplum 5.0’a adım atarken, “Teknoloji, toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı” felsefesinden yola çıkıyor. Ancak son dönemde artan yapay zekâ yenilikleri, insanlar arasında çoğunlukla “hayranlıkla karışık korku” ile karşılık buluyor. Japonya ise teknolojiden en az korkan toplum ve teknoloji üretimiyle birçok kişiye istihdam sağlayıp, diğer ülkeler arasında en az işsizlik oranına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Toplum 5.0’ın manifestosu olan ve Japon Ekonomik Organizasyonlar Federasyonu Keidanren’in hazırladığı 26 sayfalık çalışma, Toplum 5.0 felsefesi ışığında gelişmesi beklenen ekonomik ve sosyal reformunu geniş kitlelere anlatmayı amaçlıyor. Söz konusu çalışma, ilk insanın doğuşundan bugüne kadar olan süreci bölümlere ayırıyor ve günümüze kadar olan süreçte toplumları “Avcı Toplum”, “Tarım Toplumu”, “Endüstriyel Toplum”, “Bilgi Toplumu” ve “Akıllı Toplum” (Toplum 5.0) olarak beşe ayırıyor.

Buna göre, insanoğlunun ilk toplumsal yapısı avcılık ve toplayıcılıktan güç alan bir birliktelik içeriyordu. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için avlanmak zorundaydı. Ardından insanlar besin kaynaklarını, kısmen kendi kontrollerinde olacak şekilde çeşitlendirebileceğini fark etti: Buğday, arpa, mercimek, nohut gibi tahıl besinlerin keşfiyle tarım başladı. Tarım başlayınca insanlar ilk üretim faaliyetlerine de başladı ancak bu gelişme beraberinde kitlesel çatışmaları da getirdi: İnsan toplulukları arasında, diğer tarım arazilerine ve mahsullere karşı saldırıların şiddeti ve sıklığı artmaya başladı.

Ardından endüstriyel topluma geçiş sağlandı. İlk kez buhar teknolojisiyle ulaşım kolaylaştı, yeni endüstri ürünlerinin üretimi hızlı ve daha yüksek kapasitelerle gerçekleştirildi. Ve nihayetinde bilgi toplumuna ulaştık. Akıllı makineler ve dijital teknolojinin hâkim olduğu bu toplumda, üretim çok daha büyük bir ivme kazandı. Peki, geleceğin toplumu ne olacak?

TOPLUM 5.0 NE VADEDİYOR?

Japonya tarafından bir büyüme ve kalkınma stratejisi olarak tanımlanan Toplum 5.0’ın benimsenerek hayata geçirilebilmesi ve bu strateji kapsamında, orta ve uzun vadeli büyümenin sağlanabilmesindeki ana etmen; Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği nesnelerin interneti, yapay zekâ, robotik ve büyük veri gibi yeni teknolojilerin endüstriye ve sosyal yaşama entegre edilebilmesinden geçiyor. Japonya, bu hedef doğrultusunda üzerinde durulması gereken beş stratejik alanı ise şöyle belirlemiş:

  • Sağlıklı yaşam süresinin uzatılması,
  • Hareketlilik (mobility) devriminin gerçekleştirilmesi,
  • Yeni nesil tedarik zincirinin oluşturulması,
  • Uygun altyapının geliştirilmesi,
  • Finansal teknolojinin geliştirilmesi.

Bu kapsamda, Toplum 5.0 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde aşılması gereken kimi engeller bulunduğu da çok açık. Aşılması gereken bu engellerden bazıları arasında; yazılım entegrasyonu ve yükseltmesi, iş ağlarının karşılıklı olarak birlikte çalışabilmesi, gerçek zamanlı süreçler ve uygulamalar ışığında senkronizasyon ve daha da önemlisi güvenlik yer alıyor.

Diğer yandan, Toplum 5.0, teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplumun gelişimine katkı sağlamasını amaçlayan bir felsefeden de güç alıyor. Toplum 5.0, dijitalleşmenin ve robotların etkisini demografik, ekonomik, etik ve sosyolojik yönden değerlendirerek, insanların makine ve robotlarla ilişkisinin en verimli biçimde sağlandığı “Süper Akıllı Toplum” modelini öneriyor.

 

İnsanoğlunun üretim yeteneklerini arttıran ilk üç sanayi devriminde her zaman insan gücü en önemli üretim kalemiydi. Günümüzde tüm dünyanın üzerinde durduğu Endüstri 4.0’da ise siber fiziksel sistemlerin devreye girmesiyle insan gücünde bir azalış izlenmeye başlandı bile.

Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü’ne göre gelecek 25 yıl içinde şu anda olan mesleklerin en az yarısı olmayacak. Aslında bu işler yine olacak ancak insanlar tarafından değil, yapay zekâ destekli robotlar tarafından yapılacak. Bununla birlikte yeni meslekler de doğacak ve bu değişimle birlikte, insanın kendisini yenilemesi ve dönüştürmesi gerekecek. Bu gelişim ve dönüşüm döneminin zorlayıcı olacağı çok açık: Bir robotla ikame edilmeyecek nitelik ve becerileri kazanmalı; süper akıllı toplumun bir bireyi olabilecek vizyonu geliştirebilmeliyiz.

Toplum 5.0, özetle, Endüstri 4.0’ın bir gelişmiş modeli olarak, insanların makine ve robotlarla ilişkisini üst düzey verimde tutan “Süper Akıllı Toplum” önerisini sunarken “Ya robotlar ya insanlar” (ya biri ya öteki) yerine, insanları mağdur etmeyecek, aksine toplum refahını arttıracak yöntemler arıyor. Endüstri 4.0 ile gelen teknolojik yeniliklerin topluma en verimli şekilde uyarlanması, toplumların da teknolojiyi kullanarak iş birliği içerisinde olması önerisini ortaya koyuyor. Örneğin, sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi sağlanırken, nesnelerin interneti çözümlerinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması, yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirilmesi ve çevre kirliliği ile doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi gibi başlıklar Toplum 5.0’ın ana hedefleri olarak dikkat çekiyor.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER !

 

 

AYRICA TEKNOLOJİ SAYFAMIZDA DA  İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BİR ÇOK MAKALE MEVCUT ! GÖZ ATMANIZI TAVSİYE EDERİZ !

Ayrıca EKONOMİ sayfamız da  ilginizi çekebilecek bir çok makale mevcut, göz atmanızı tavsiye ederiz !

FLIPBOARD DERGİLERİMİZİ OKUMAYI UNUTMAYIN !

Google News üzerinden de anlık paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz !

 

 

[highlight] Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri, Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri,  Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri,  Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri,  Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri, Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri,  Toplum 5.0 Nedir ? ”Süper Akıllı Toplum ” İnsanlar Ve Robotlar Bir Arada! Toplum 5.0 amaçları, Toplum 5.0 hedefleri,  [/highlight]

Bu gönderi tarihinde yayınlandı 19/07/2021 15:02

Yeni Makaleler

Dolar Ne Olur ? 2023’te Dolar Ne Olacak?

Dolar Ne Olur ? 2023'te Dolar Ne Olacak? Dolar yükselir mi ? Dolar  düşer mi? Dolar fiyatı ne olur hakkında…

05/02/2023

Elma Sirkesi Nasıl Yapılır?

Elma Sirkesi Nasıl Yapılır? Ev yapımı elma sirkesi yapmak için gereken malzemeler nelerdir? En iyi Elma sirkesi tarifi makale de…

05/02/2023

Quant Coin Nedir? QNT Coin Yorum, Analiz ve Fiyat Tahmini! QNT Coin Geleceği 2023 – 2030!

Quant Coin Nedir? QNT Coin Yorum, Analiz ve Fiyat Tahmini! QNT Coin Geleceği 2023 - 2030! QNT coin hakkında en…

05/02/2023

Ekonomik Kalkınmada Madencilik Sektörünün Önemi

Ekonomik Kalkınmada Madencilik Sektörünün Önemi! Madenlerin Ülkemiz İçin Önemi Nedir? Madencilik Faaliyetleri Nelerdir? İşte Türkiye'de Madencilik Sektörü.. Ekonomik Kalkınmada Madencilik…

05/02/2023

Uzun Ve Sağlıklı Yaşam İçin Öneriler!

Uzun Ve Sağlıklı Yaşam İçin Öneriler! Uzun Yaşamın Sırrı Nedir? Uzun Yaşamak İçin Neler Yapmalıyız? Sağlıklı Bir Yaşam İçin Tavsiyeler!…

05/02/2023

İncir Meyvesi Nasıl Oluşur?

İncir Meyvesi Nasıl Oluşur? Her İncirde Arı Var Mı? İncirin faydaları nelerdir? İncirin oluşumunda arıların etkisi! İşte detaylar.. Basit bir…

04/02/2023

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.

Devamını oku